top of page
Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l'empresa titular de domini web ca Francisco Manuel Palacios Tirado (d'ara endavant Frank Palace fotografia), amb domicili a aquests efectes al C/Manuel Vázquez Montalbán 10 2b, Vila-real, treballador autònom amb número de CIF: 20475535S. Correu electrònic de contacte: info@frankpalace.com del lloc web.

 

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal de Frank Palace fotografía atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

 

3. ÚS DEL PORTAL

www.frankpalace.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Frank Palace fotografia o als seus llicenciants als quals l'USUARI hi pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l'empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de Nom de l'empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Nom de l'empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Frank Palace fotografia no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Frank Palace fotografia compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a info@frankpalace.com, farà saber a l'usuari de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades a cada informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Frank Palace fotografia informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Frank Palace fotografia per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos - marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Frank Palace fotografia o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Frank Palace fotografia. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Frank Palace fotografia. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Frank Palace fotografia.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Frank Palace fotografia no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

Frank Palace fotografía es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.frankpalace.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Frank Palace fotografia no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Frank Palace fotografia assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D'EXCLUSIÓ

Frank Palace fotografia es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

 

10.GENERALITATS

Frank Palace fotografia perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Frank Palace fotografia podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Frank Palace fotografia i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Castelló de la Plana.

Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE VENDA (només a la botiga online)

www.frankpalace.com

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web www.frankpalace.com, (d'ara endavant Lloc Web) l'ostenta:_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-Franc bb3b-136bad5cf58d_20475535S, les dades de contacte dels quals són:

Adreça: Calle Moyano 20 pis 4t, 12002 Castelló

Telèfon de contacte: 619002239

Email de contacte: info@frankpalace.com

Aquest document (així com altres documents que s'esmenten aquí) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.frankpalace.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en aquest (d'ara endavant , Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Frank Palace fotografía desenvolupa a través del Lloc Web

Venda de quadres personalitzats a tota la península espanyola. Serveis de fotografia de casament, familiar i comunió a Castelló i València.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Frank Palace fotografia. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per tant si no està d'acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L'Usuari assumeix la responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

 • Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Frank Palace fotografía declina tota responsabilitat que se'n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Frank Palace fotografía el contracte de compravenda dels productes i/o estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris debidamente registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.frankpalace.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: "Finalitzar compra"

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Frank Palace fotografía ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra. I, si escau, se l'informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. connexió al Lloc Web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic connexió al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de Frank Palace fotografía_cc781935 un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als usuaris d'acord amb la política de privadesa d'aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Frank Palace fotografía a través del lloc web o causa de la circumstància nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-136badador en concepte dimport. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent.

Les despeses d'enviament es troben incloses als preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, Frank Palace fotografía realitza els serveis d'entrega i/o enviament a través de:_cc743-d5.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit

Així mateix, l'usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta abonament emesa per Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-138 -bb3b-136bad5cf58d_Francisco Manuel Palacios Tirado.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritza el pagament, Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3193-bb per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb lUsuari.

Una vegada que Frank Palace fotografía rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc web, es fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

Si el medio de pago es tarjeta regalo o tarjeta abono el cargo se hará en el momento en que Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_envieu una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'Usuari.

En tot cas, en fer clic a "Finalitzar compra" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran a l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears)

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Frank Palace fotografía no pogués complir amb la data d'entrega, contactarà seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a Frank Palace fotografia,_cc781905-5cde-3194-bb3b-8 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

Això no obstant, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Frank Palace fotografía rep el pagament complet de totes les quantitats de o bé en el moment del lliurament, si aquest té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per fotografia.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament és a territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb Frank Palace fotografía a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Finalitzar compra", té accés a l'espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Frankce fotografia 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim de aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a Frank Palace fotografia. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web. L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que obligatori. Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Frank Palace fotografía reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos els pagaments rebuts modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Frank Palace -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_es informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

Frank Palace fotografía reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no genera cap cost addicional a l'Usuari. No obstant això, Frank Palace fotografía podria retenir aquest reemborsament fins que hagi rebut els productes o articles de la compra, , segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a Frank Palace fotografía en:_cc781905-59

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3193-bb la decisió de desistiment. L'Usuari reconeix que ha d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l'entrega.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'Usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Frank Palace fotografia, haurà perdut el seu dret de desistiment .

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s'han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Al següent enllaç es pot descarregar el Model de formulari de desistiment:

 

Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_Frank Palace fotografía immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten.

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop tornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. .

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l'usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, en tant que consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Frank Palace fotografia, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-136baddes siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament. Tot i això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, es podria arribar a donar el cas que l'Usuari adquireix al Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el dret de garantia legal directament davant d'aquests durant els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l'usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, Frank Palace fotografía no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;

 • pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

 • qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, Frank Palace fotografía també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

 • Frank Palace fotografía aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o d'altres d'aquesta índole.

 • Frank Palace fotografía actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o d'altres, que impedeixi disposar del servei. el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

 • Frank Palace fotografía no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Alhora, Frank Palace fotografía tampoc no es farà responsable d'una devolució errònia realitzada pel. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.

 • En general, Frank Palace fotografía no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment de el seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

  • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.

  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-138 de temps igual al que duri la causa de força major. causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Frank Palace fotografía a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions de contacte espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, Frank Palace fotografía pot contactar i/o notificar-ho al correu electrònic

11. RENÚNCIA

Ninguna renuncia de Frank Palace fotografía a un derecho o acción legal concreta o la falta de requerimiento por Frank Palace fotografía_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l'Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Frank Palace fotografía a alguna de les presents condicions o que es produirà a una mena de es formalitzi i es comuniqui a l'Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'usuari presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a Frank Palace fotografía en el curs d'una transacció en el curs d'una transacció de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l'Usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, la navegació i/o l'ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d'aquest es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Frank Palace fotografía i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar a Frank Palace fotografía les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgueu Informació General).

Además, Frank Palace fotografía dispone de hojas oficiales de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios, y que estos pueden solicitar a Frank Palace fotografía_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre Frank Palace fotografía i l'Usuari emanés una amb amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aquest document de Condicions Generals de Compra ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de condicions generals de compra online el dia 14/9/2020.

bottom of page